AFFÄRSMANNASKAP

Målsättningen med utbildningen i affärsmannaskap är att du ska bli mer professionell och trygg som ledare.

Effekten av utbildningen blir mer engagerade och effektiva medarbetare vilket skapar ökad lönsamhet med fler nöjda kunder som följd.                 

Affärsmannaskap innefattar ekonomi, rekrytering, presentationsteknik och mötesteknik. Det är med andra ord själva grunden till framgång för ditt företag. 

Målgrupp: Ledare och styrelsemedlemmar