Anders Kumlin

Det som gör företag ledande idag är deras sätt att kommunicera med sina kunder och anställda genom att bygga en relevant företagskultur som attraherar, berikar samt har ett gott syfte för de båda grupperna.

I takt med att konkurrensen hårdnar, internationaliseringen och digitaliseringen förändrar spelplanen fullkomligt har företagskulturen fått en allt större betydelse.  Många har börjat inse att framgångsrik kulturuppbyggnad tar sin utgångspunkt i den egna organisationen och företag som kan kombinera både internt och externt fokus är betydligt mer lönsamma än de som inte har en tydlig företagskultur.

Jag har i hela mitt liv varit entreprenör och intraprenör (24 år i SEB i ledande ställningar) och hjälpt organisationer och människor att utvecklas.

Mina erfarenheter är främst från service och försäljning i allt från bank till upplevelseindustrin genom att arbeta med ledare/medarbetare individuellt eller i grupp, som ledare/utbildare eller styrelseledamot. Jag använder mitt mod och engagemang samt mycket energi för att hjälpa till med utvecklingen framåt. Arbetssätt har varit att träna, utmana samt coacha fram förändrade arbetssätt eller utveckling av talanger.

Jag jobbar tillsammans med Culture Academy i deras unika modell – Culture Journey.

När ett företag genomfört sin Culture Check och arbetat fram sin Culture Strategy behöver den kommuniceras ut – både internt och på sikt externt. I detta arbete kan jag hjälpa till med att arbeta med kommunikationen runt detta tex via event där jag agerar Showrunner, Moderator och konferencier – bygger den nya röda tråden.

Jag har erfarenhet att direktkommunicera till många medarbetare via möten/podd (3000 medarbetare lyssnade varje vecka i 2 år) – där företagets Culture Strategy kan arbetas in tillsammans med företagets högsta ledningen. Min erfarenhet är att det är bra att en utomstående/neutral agerar programledare och kan på så sätt ge legitimitet till strategin.

Jag coachar även ledningsgrupper, ledare och medarbetare att utvecklas efter den valda strategin. Hur får vi till en förändring? Hur ökar vi försäljningen/effektiveten? Hur går vi från en fin PowerPoint till ett genomförande? Hur kan vi öka modet i organisationen?

Jag kompletterar Culture Academys utbildningar inom coachutbildning/feedback/feedforward (skräddarsys utefter företagets behov och exempel), sälj och säljledarutbildningar samt mod.