Anna Dyhre

Mitt namn är Anna Dyhre. Jag är född och uppvuxen i Göteborg och bor sedan flera år i Stockholm. Mitt största intresse  är Employer Branding, ett ämne jag gladeligen sprider kunskap om och ger handfasta tips kring genom föreläsningar och workshops.

Författare, föreläsare och utbildare
De senaste 15 åren har jag genom studier, praktiskt arbete och föreläsningar fått djupa kunskaper om vad som skiljer en attraktiv arbetsgivare från en mindre eftertraktad.  Detta försöker jag förmedla genom föreläsningar, workshops och i de böcker jag har gett ut.

Professionell och erfaren
Med stort engagemang och lång erfarehnet blandar jag samlade kunskaper med nya insikter. Mitt mål är att utbilda, väcka tankar och komma med handfasta råd – alltid med humor och lättsamt allvar. Med tryggheten av hundratals föreläsningar och workshops i ryggen ser jag alltid till att bjuda på något nytt och anpassar ämnet efter sammanhanget.

Senior Advisor åt Coreworkers
Från januari 2016 är jag också Senior Advisor åt Coreworkers. Vi har likartade visioner om vad en attraktiv arbetsgivare kan vara och vikten av att ständigt förbättra sitt arbetsgivarvarumärke. Det känns därför spännande och inspirerande att få vara en del av Coreworkers välrenommerade verksamhet.