Cecilia Jonsson

Jag är en den skånska naturvetaren som blev beteendevetare/socionom med kompletterande studier i psykologi, kommunikation, ledarskap och företagsekonomi. Jag är uppvuxen med företagsamhet omkring mig, har arbetat i teknik- och forskningstunga organisationer, gillar spänningsfältet mellan känslornas intelligens, EQ, och beslutsfattande, utgår ofta från systemteori och utmanar mig själv mest hela tiden.

Mina starka sidor är att jag gillar att dela och ge andra möjlighet att se nya perspektiv, har god lyhördhet för nya infallsvinklar och en skarp blick för människors behov, längtan och samspel. Jag coachar personer till att hitta den självmedvetenhet som vi alla behöver för att nå dit vi vill. Jag bidrar engagerat för att ge inspiration och verktyg att se världen på ett annat sätt för att framgångsrikt ta sig an sin egen vardag.

Många års möten med inspirerande människor, som har lärt mig allt jag kan, gör att jag kan ta mig an, planera och genomföra uppdrag inom organisationsutveckling. Jag trivs med att vara den katalysator som tillför energi där människor och organisationer utmanas till valda förändringar, ledarskaps- och utvecklingsprogram. Min bakgrund är inom Human Resources/Human Relations, organisationsutveckling, projektledning och värderingsarbete på olika ledande positioner både på Chalmers tekniska högskola, på Saab-Ericsson inom rymd- och försvarsindustrin.

Det senaste har jag senior konsult/konsultchef i två av Christer Olssons bolag, Kandidata och Act to Perform, främst i uppdrag kring personbedömning, grupp- och ledarutveckling i flera andra branscher. Idag är jag egenföretagare i Beech Tree AB för min kreativitets skull och med spännande samarbeten där jag tillför och bidrar till en bättre värld där fler får chansen att växa, reflektera och vara delaktiga!