Clara Laurent & Anna Nissen – CLAN Communication

Det som gör företag ledande idag är deras sätt att kommunicera. När konkurrensen hårdnar och digitaliseringen förändrar spelplanen fullkomligt har varumärket fått en allt större betydelse som ett mer uthålligt konkurrensmedel. Många har börjat inse att framgångsrik varumärkesuppbyggnad tar sin utgångspunkt i den egna organisationen och företag som kan kombinera både internt och externt fokus är betydligt mer lönsamma än de som inte har en tydlig riktning i varumärkesarbetet.

Vi har 20 års erfarenhet från reklambyråvärlden av att utveckla kommunikationsstrategier, ta fram starka koncept och aktivera varumärken. Den utveckling som skett under de här 20 åren har övertygat oss om att en holistisk syn på kommunikationen är avgörande idag. Det gäller att kunna omsätta företagets mission, vision och kärnvärden till kommunikation som är sann, relevant och engagerande för både kunder och medarbetare. Hos de företag som lyckas allra bäst idag speglas företagets värderingar direkt mot de värden som kunderna betalar för.

Vi jobbar tillsammans med Culture Academy i deras unika modell – Culture Journey. Vad ett varumärke står för i mottagarens medvetande beror på vilka associationer det väcker till liv. Ett varumärke är vad människor förväntar sig att det skall vara. Det omfattar såväl upplevelsen av tjänster och produkter som företagskulturen.

I Culture Check tar vi avstamp i hur kunder och medarbetare verkligen upplever varumärkets löfte, erbjudande och företagskultur. Vi hjälper till att identifiera ett nuläge med tydliga problemformuleringar och utmaningar samt klargör kvalitativa och kvantitativa mål på kort och på lång sikt.

Utifrån slutsatserna i Culture Check hjälper vi till att ta fram en Culture Strategy. I strategin definieras kommunikativa målsättningar avseende målgruppers kunskap, attityder och beteenden samt hur dessa kan uppnås. För att åstadkomma detta behöver vi ta fram ett starkt koncept, ett Culture Concept, som förmedlar och paketerar företagskulturens värdegrund, vision och löfte. Ett koncept som all kommunikation kan utgå ifrån och som kommer att bära och bygga företagskulturen framåt.

Vi jobbar med kreativa workshops för effektiv kunskapsöverföring, delaktighet och engagemang. Vår leverans är ett starkt koncept bestående av manifest, huvudbudskap, tonalitet och manér som ger er en tydlig utgångspunkt för att aktivera er kommunikation internt och externt. Ni blir en bättre beställare och kan prioritera bland kommunikationsinsatser för att nå era mål. I nästa steg kan vi också vid behov hjälpa till att ta fram konkreta aktiviteter som stärker företagskulturen och varumärket.

Exempel på kunder vi har jobbat med är Samsung, LG, Scandic, AMF Fastigheter, MSAB, Delphi och Viktklubb (Schibstedt).