Jens Hector

Jens började sin ”konsultresa” våren -99 då han gick ihop med Christer Olsson. Under alla dessa år och i alla dessa möten med människor, har han burit med sig en frågeställning om VARFÖR saker och ting är som det är, ex. varför vissa når resultat med en större lätthet än andra trots att de yttre omständigheterna är likvärdiga, varför vi når ökad effekt ihop med vissa människor och inte med andra, varför vissa får människor med sig -där andra får människor emot sig. Den genuina nyfikenhet Jens har i möten med grupper och individer gör att han idag har klart intressanta reflektioner och svar på dessa frågor, som han gärna delar med sig till andra. Han beskrivs ofta som Äkta, Lyhörd, Enkel, Energisk och Inspirerande.

”jag vill gärna att människor jag möter skall känna sig Förstådda, Bekräftade, Utmanade och Inspirerade”

Idag har han uppdrag i en rad olika branscher exempelvis: bank o finans, Hotell, Dagligvaruhandel, industri och teknik, IT, Hälsovård, Bygg, Teknisk konsultation m.m.

Målgrupper:

Ledningsgrupper, Ledare och chefer, Next generation, Medansvariga (medarbetare), Försäljnings organisationer, Service personal m.m.

Verktyg Jens använder för att nå resultat:

EQi

SDI

Wallbreaker

Bridgebuilder

Image Insight

Förändringens fyra rum

Öppna fönster

Metoder:

Föreläsning

Process inriktat (grupp/individ)

Workshop (för upp till 800 personer)

Individuell utveckling/återkoppling

Ex. på uppdrag:

Ledarutveckling

Förändringsledarskap

Grupputveckling.

Kultur*Struktur=Operationell effektivitet

IQ*EQ*Kcal=resultat

Inspiration/Motivation/Engagemang

Sälj o Service utveckling