Paul Flodin

Paul drivs av idén om att alla människor har möjlighet till ett fritt och dynamiskt liv fullt med färg – oavsett förutsättningar. Genom att frigöra den potential som finns hos varje individ kan denne leda sig själv till framgång. Eftersom en grupp består av individer så är detta också utgångspunkten i att frigöra den potential som finns i en grupp. Genom praktiska och konkreta modeller för hur man skapar beteenden skapar värde, emotionell intelligens (EQ) och fysiskt välmående skapas förutsättningarna att möta utmaningar och därmed nå framgång.

 Paul har lång erfarenhet av process och affärsutveckling med värdeskapandet som fokus och individen som utgångspunkt. En person som mår bra intellektuellt, emotionellt och fysiskt kommer prestera världsklass. Han är certifierad CHR agent för Sturebadet Health CHR, advanced coach inom gruppträning och lever ett liv fritt från stress – något han gärna lär andra hur man gör. Utöver detta inspirerar Paul genom föreläsningar, workshops och att bygga strategier hos organisationer till att sätta hälsa och välmående som en strategiskt prioriterad fråga. Föreläsningarna och workshops efterföljs i regel alltid av livliga diskussioner och tankeutbyten allt för att han lyckas tränga ner på djupet av oss själva, där sann motivation och beslutsamhet finns till att göra värdeskapande förändringar.

Performance management i sin renaste form – unlock your potential!

/Paul