Rikard Lindqvist

Kunskap är en förutsättning för långsiktig lönsamhet

Rikard Lindqvist utbildar både dagens och framtidens ledare med långsiktig lönsamhet i fokus.

Med små medel kan du öka lönsamheten och få större kontroll över din verksamhet.

Att öka intäkterna är roligare och mer långsiktigt effektivt än att bara skära i kostnaderna. Genom att ta kontroll över utbud och efterfrågan kan du prissätta på ett mer effektivt sätt så att du ökar dina intäkter.

Rikard är uppvuxen i Tyresö, söder om Stockholm.

Han är specialiserad på att analysera verksamheter för att hitta områden med potential för ökad lönsamhet.

Rikard har över 15 års erfarenhet från arbetsplatser i Sverige och internationellt.

Idag driver han företaget Vinstoptimering, ett företag som hjälper företag inom bl. a besöksnäringen att förbättra och effektivisera verksamheter.

Vinstoptimering erbjuder professionellt förändringsstöd för att öka lönsamheten på både lång och kort sikt. Att kvalitetssäkra verksamheten för att minimera misstagen, är både klokt och lönsamt.

Med hjälp av deras fokuserade intäksprogram har resultatet genomgående inneburit att marginalen har ökat för kunderna.

Rikard föreläser bl. a om:

  • Vikten av ansvarskänsla för redovisning av verksamheten – äga sin verksamhet
  • Vikten av lönsamhet både individuellt för verksamheten samt koncernen
  • Ekonomiska strategier och intäktsoptimering
  • Prissättning och köpbeteende
  • Personaloptimering
  • Hur nyckeltal kan förbättra den långsiktiga lönsamheten

Exempel på kunder som han har jobbat med under de senaste åren är Scandic, Martin & Servera och Stureplansgruppen.