ATT LEDA I FÖRÄNDRING

Det enda som är bestående i en verksamhet är att det sker förändringar. Förutsättningar ändras hela tiden och påverkar din verksamhet – förändringar är ett normaltillstånd!

För att vara framgångsrik som ledare vid förändringsarbete krävs det struktur, tydliga mål samt att medarbetarna betraktar dig som en tydlig och kompetent ledare.

Att leda i förändring är ett hantverk och du kommer behöva situationsanpassa ditt ledarskap.

Om utbildningen

Hur lyckas du med framgångsrik förändring?

 • Skapa en emotionell vision om en bättre framtid
 • Förändringsprocessen
 • Förankra förändringen i företagskulturen
 • Förståelse för de mänskliga reaktioner vid förändringar
 • Skapa en upplevd nödvändighet
 • Hur du implementerar jag-förändringen i det dagliga arbetet
 • Sätt upp SMARTA mål 
 • Hur får jag alla med mig på förändringsresan 
 • Bilda en stark styrgrupp för att leda förändringen till en förbättring
 • Ge anställda ansvar och befogenheter att agera och avlägsna organisatoriska hinder
 • Satsa på kortsiktiga segrar genom feedback och uppföljning
 • Förankra vinsterna och fortsätt med förändringsarbetet
 • Träning med personlig återkoppling