SÅ BLIR DU EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

Att kunna attrahera rätt medarbetare är en av de absolut viktigaste frågorna för företag i dag. Men hur vet man vad som gör företaget attraktivt? Och hur behåller och utvecklar vi medarbetarna så att dom väljer att stanna i vårt företag – och blir företagets ambassadörer?

Innehåll

 • Hur blir jag en attraktiv arbetsgivare  
 • Mitt ansvar som arbetsgivare
 • Vad är företagets övergripande uppdrag och vad är visionen                
 • Vad är service och servicekultur        
 • Attrahera
 • Rekrytera
 • Introducera 
 • Utveckla och behålla
 • Exit
 • Utveckling genom konstruktiv feedback         
 • Verktyg och metoder för att lyckas med långsiktig utveckling
 • Träning med personlig återkoppling