CHALLENGE PROGRAM

VI UTMANAR DIG OCH DIN ORGANISATION

The Challenge är namnet på vår ledarskapsutbildning som ska rusta er med ett attraktivt ledarskap för framtiden.

Målet med utbildningen är att du ska växa i din ledarroll där du är i dag. Resultatet av utbildningen mäts genom förbättringarna på medarbetarundersökningen. Du och ditt team ska prestera och må ännu bättre.