CHALLENGE PROGRAM

VI UTMANAR DIG OCH DIN ORGANISATION

The Challenge är namnet på vår ledarskapsutbildning som ska rusta er med ett attraktivt ledarskap för framtiden.

Målet med utbildningen är att du ska växa i din ledarroll där du är i dag. Resultatet av utbildningen mäts genom förbättringarna på medarbetarundersökningen. Du och ditt team ska prestera och må ännu bättre.

Ett extra högt värde får ni om ni kommer några stycken från ert företag exempelvis hela eller delar av ledningsgruppen.

 

NÄSTA ÖPPNA 3 DAGARS CHALLENGE PROGRAM: 21- 22 oktober och 11 november 2019

 

UTBILDARE: Linda Hammarstrand och Jens Hector

 

PRIS: 14 900 kr exkl. moms

 

Kontakta Linda Hammarstrand eller Jens Hector om ni vill veta mer om kursen och få ett mer detaljerat kursprogram.

 

Linda Hammarstrand
+46 707 17 70 30
linda@cultureacademy.se

 

Jens Hector
+46 703 51 51 89
jens.hector@ignitionconsulting.se