CHEFENS SVÅRA SAMTAL

Att som ledare kunna styra både formella och informella samtal på ett tydligt och prestigelöst sätt är en mycket viktig egenskap. Svåra samtal är ofta inte ett samtal utan en process som väcker både känslor och motstånd. Olösta konflikter blir i längden förödande för både verksamheten och moralen på arbetsplatsen. Så länge du inte agerar accepterar du det som händer och det kan vara svårt att återskapa förtroendet från dina medarbetare.

I denna utbildning lär du dig metoder som gör svåra samtal lättare och mer konstruktiva.

Innehåll

  • Konsten att hitta lösningar som gör samtalet konstruktivt.
  • Att kunna bekräfta och uppmärksamma det medarbetarna gör bra!
  • Konflikthantering – hur hanterar jag invändningar?
  • Hur du bemöter jag försvar och anklagelser på ett bra sätt? 
  • Vi tränar på känsloladdade samtal som uppstår i din verksamhet med personlig återkoppling.