FRAMGÅNGSRIK KOMMUNIKATION

FRAMGÅNGSRIK KOMMUNIKATION GÖR DIG TILL EN BÄTTRE LEDARE

Bra kommunikation är nyckeln till framgång och anses viktigare än någonsin av såväl chefer som medarbetare. 

För att lyckas bra med sin kommunikation krävs både kunskap och en emotionell förmåga. Och inte minst om tajming.

En bra dialog handlar till stor del om att lyssna – och sedan göra sig förstådd. Om att möta dina kollegor och kunder med förtroende och respekt. Ditt sätt att kommunicera, din lust och din förmåga att styra dialogen är viktiga faktorer för att lyckas.

Att som ledare ha förmågan och kunskapen om att välja rätt strategi för rätt situation är avgörande för om du ska bli en framgångsrik ledare över tid.

Om utbildningen

En av dina viktigaste uppgifter som ledare är att driva en operativ verksamhet – affärsmässigt och effektivt. Som ledare ska du också organisera, leda medarbetare, sätta upp mål och möjliggöra effektiviteten i teamet. Genom ditt ledarskap kan du motivera, engagera och utveckla medarbetare att prestera bättre och på så sätt nå de önskade resultaten. Att vara ledare är ett konstverk.

Denna kurs hjälper dig att bli en bättre ledare genom att öka din självinsikt. Du kommer att få göra en DISC-analys för att lära dig mer om ditt eget beteende – om hur du upplevs och vad du drivs av. Vem är du och vem är de andra?

DISC-analysen hjälper dig att

  • Tydligare kunna förstå olika människors behov, deras styrkor och svagheter.
  • Förstå vad driver andra personer? Varför upplevs samma situation på olika sätt?
  • Att kunna utveckla ditt sätt att möta andra och göra bättre affärer.
  • Att visa hur olika beteenden gör teamet komplett så att ni når era mål!
  • Skapa självinsikt – Vad driver mig? Varför får jag inte vissa saker gjorda? Hur uppfattas jag av andra personer?