LEDARSKAP

ATT SKAPA EN PRESTATIONSKULTUR

Vad kännetecknar riktigt bra service hos er? Och vilka beteenden premierar ni för att få detta att hända?

Att svarsvariationer är vanligt på vad bra service är känns inte konstigt. Service är ju en upplevelse. Det som känns konstigt är när företag inte kommunicerat ut, och tränat på, hur de vill upplevas!

– Idag tyder all forskning på att serviceupplevelsen är avgörande för företags överlevnad. Vi vill göra affärer, och arbeta för, människor som bekräftar oss och har en image som vi kan identifiera oss med! Service strategin måste därför vara välförankrad i alla medarbetare. Först när de kan beskriva hur ni ska upplevas och vad det innebär i samtalet, i mejlet och i mötet med era kunder och medarbetare har ni lyckats skapa en stark prestationskultur. En kultur där människor arbetar tillsammans och inte bara samtidigt.

Att arbeta i ett värdegrundsbaserat företag innebär inte att vi cementerar ett arbetssätt – det innebär att vi ger vår medarbetare verktyg som gör det lätt att ta beslut. Ledarens roll är avgörande och företagets framgång. Den här utbildningen ger er de verktyg och metoder ni behöver för att lyckas.

 • Vad är företagets övergripande affärsidé?
 • Vad kännetecknar en bra serviceupplevelse?
 • Hur skapar vi en servicekultur som gör oss unika?
 • Vilken attityd och vilket beteende är en förutsättning för bra service?
 • Grundläggande plattform för att utveckla en servicekultur
 • Chefens roll vid övergripande företagsinsatser
 • Värderingar och principer – vad styr utvecklingen mot en servicekultur
 • Spelregler – tydliga och uttalade spelregler för god service
 • Förhållningssätt – vilka förväntningar har kunden på service
 • Strategi för hur man genomför övergripande företagsinsatser
 • Arbetsmetodik – hur organiserar och arbetar man långsiktigt
 • Verktyg och metoder för att lyckas med en långsiktig utveckling
 • Motivation och behov – hur skapa motivation och engagemang effektivt
 • Fördjupning i mänskligt beteende vid förändringar 
 • Träning med personlig återkoppling