VISITA MANAGEMENTUTBILDNING 

Målsättningen med managementprogrammet är att du blir mer professionell som företagare för att kunna arbeta bredare i ledningsgrupper och styrelser samt skapa lönsamma företag med tillväxt.

Innehåll:

 • Personlig utveckling och ledarskapsutveckling
 • Verksamhetsstyrning, att driva säker och lönsam verksamhet
 • Utveckling av verksamheten, rollen som strateg med fokus på upplevelseutveckling
 • Kunna ta fram en affärsplan
 • Ekonomi i hotell, konferens, restaurang och aktivitetsföretag
 • Entreprenörskap och kundorientering
 • Service som konkurrensmedel – hur du skapar en serviceplan 
 • Retorik
 • Storytelling
 • Sociala medier
 • Revenue Management
 • Besöksnäringen: hotell, restaurang samt upplevelseindustri, men även andra branscher med fokus på service.
 • Samtalsstrategier
 • Så blir du en attraktiv arbetsgivare

Läs mer och anmäl dig här:  Inbjudan till Visita managementprogram 2018/2019

Programinnehåll:

Seminarie 1 uppdaterad

Seminarie 2 uppdaterad

Seminarie 3 uppdaterad

Seminarie 4 uppdaterat