VÅRT TEAM


Anders Kumlin

Anders Kumlin

Ledarskap och organisationsutveckling

Det som gör företag ledande idag är deras sätt att kommunicera med sina kunder och anställda genom att bygga en relevant företagskultur som attraherar, berikar samt har ett gott syfte för de båda grupperna.

I takt med att konkurrensen hårdnar, internationaliseringen och digitaliseringen förändrar spelplanen fullkomligt har företagskulturen fått en allt större betydelse.  Många har börjat inse att framgångsrik kulturuppbyggnad tar sin utgångspunkt i den egna organisationen och företag som kan kombinera både internt och externt fokus är betydligt mer lönsamma än de som inte har en tydlig företagskultur.

Jag har i hela mitt liv varit entreprenör och intraprenör (24 år i SEB i ledande ställningar) och hjälpt organisationer och människor att utvecklas.

Mina erfarenheter är främst från service och försäljning i allt från bank till upplevelseindustrin genom att arbeta med ledare/medarbetare individuellt eller i grupp, som ledare/utbildare eller styrelseledamot. Jag använder mitt mod och engagemang samt mycket energi för att hjälpa till med utvecklingen framåt. Arbetssätt har varit att träna, utmana samt coacha fram förändrade arbetssätt eller utveckling av talanger.

Jag jobbar tillsammans med Culture Academy i deras unika modell – Culture Journey.

När ett företag genomfört sin Culture Check och arbetat fram sin Culture Strategy behöver den kommuniceras ut – både internt och på sikt externt. I detta arbete kan jag hjälpa till med att arbeta med kommunikationen runt detta tex via event där jag agerar Showrunner, Moderator och konferencier – bygger den nya röda tråden.

Jag har erfarenhet att direktkommunicera till många medarbetare via möten/podd (3000 medarbetare lyssnade varje vecka i 2 år) – där företagets Culture Strategy kan arbetas in tillsammans med företagets högsta ledningen. Min erfarenhet är att det är bra att en utomstående/neutral agerar programledare och kan på så sätt ge legitimitet till strategin.

Jag coachar även ledningsgrupper, ledare och medarbetare att utvecklas efter den valda strategin. Hur får vi till en förändring? Hur ökar vi försäljningen/effektiveten? Hur går vi från en fin PowerPoint till ett genomförande? Hur kan vi öka modet i organisationen?

Jag kompletterar Culture Academys utbildningar inom coachutbildning/feedback/feedforward (skräddarsys utefter företagets behov och exempel), sälj och säljledarutbildningar samt mod.

Anna Dyhre

Anna Dyhre

Utvecklingskonsult

Mitt namn är Anna Dyhre. Jag är född och uppvuxen i Göteborg och bor sedan flera år i Stockholm. Mitt största intresse  är Employer Branding, ett ämne jag gladeligen sprider kunskap om och ger handfasta tips kring genom föreläsningar och workshops.

Författare, föreläsare och utbildare
De senaste 15 åren har jag genom studier, praktiskt arbete och föreläsningar fått djupa kunskaper om vad som skiljer en attraktiv arbetsgivare från en mindre eftertraktad.  Detta försöker jag förmedla genom föreläsningar, workshops och i de böcker jag har gett ut.

Professionell och erfaren
Med stort engagemang och lång erfarehnet blandar jag samlade kunskaper med nya insikter. Mitt mål är att utbilda, väcka tankar och komma med handfasta råd – alltid med humor och lättsamt allvar. Med tryggheten av hundratals föreläsningar och workshops i ryggen ser jag alltid till att bjuda på något nytt och anpassar ämnet efter sammanhanget.

Senior Advisor åt Coreworkers
Från januari 2016 är jag också Senior Advisor åt Coreworkers. Vi har likartade visioner om vad en attraktiv arbetsgivare kan vara och vikten av att ständigt förbättra sitt arbetsgivarvarumärke. Det känns därför spännande och inspirerande att få vara en del av Coreworkers välrenommerade verksamhet.

Carina Wimert

Carina Wimert

Utvecklingskonsult

Carina är en erfaren ledare med stor erfarenhet av att leda arbetsgrupper i förändring och med gedigen erfarenhet av olika kulturer och branscher. Ingredienserna består av evidensbaserad forskning och ledarskap byggt på hjärnforskning med hjälp av de senaste digitala verktygen i kombination med praktisk erfarenhet.

Hon har erfarenhet av affärsstyrning och ett flertal affärsmodeller. Carina är certifierad i MyNeeds ®– ett medvetet ledarskap, Pussel DISC & Drivkrafter och förändringsmetodiken ADKAR. Hon är diplomerad coach, certifierad faciliator via SelfLeaders och certifierad CHR agent för Sturebadet Health CHR digitala verktyg som tar ett helhetsgrepp när det gäller den strategiska hälsan. I botten är Carina utbildad marknadsekonom med en Mini-MBA i bagaget.

Spetskompetens:

  • Ledarskapsstöd & chefscoaching
  • Ledarskapsutvecklare genom att identifiera behov och träna konstellationer för att stärka det medvetna ledarskapet
  • Förändringsledare/konflikthantering
  • Kommunikationsstrategier, vision och värdegrundsimplementering
  • Målfokusering och strategigenomförande i linje med digitaliserade förändringsprocesser
  • Föreläsare inom motivation och utbildare inom MyNeeds®-
  • Moderator

Cecilia Jonsson

Cecilia Jonsson

Senior Organisationskonsult

Jag är en den skånska naturvetaren som blev beteendevetare/socionom med kompletterande studier i psykologi, kommunikation, ledarskap och företagsekonomi. Jag är uppvuxen med företagsamhet omkring mig, har arbetat i teknik- och forskningstunga organisationer, gillar spänningsfältet mellan känslornas intelligens, EQ, och beslutsfattande, utgår ofta från systemteori och utmanar mig själv mest hela tiden.

Mina starka sidor är att jag gillar att dela och ge andra möjlighet att se nya perspektiv, har god lyhördhet för nya infallsvinklar och en skarp blick för människors behov, längtan och samspel. Jag coachar personer till att hitta den självmedvetenhet som vi alla behöver för att nå dit vi vill. Jag bidrar engagerat för att ge inspiration och verktyg att se världen på ett annat sätt för att framgångsrikt ta sig an sin egen vardag.

Många års möten med inspirerande människor, som har lärt mig allt jag kan, gör att jag kan ta mig an, planera och genomföra uppdrag inom organisationsutveckling. Jag trivs med att vara den katalysator som tillför energi där människor och organisationer utmanas till valda förändringar, ledarskaps- och utvecklingsprogram. Min bakgrund är inom Human Resources/Human Relations, organisationsutveckling, projektledning och värderingsarbete på olika ledande positioner både på Chalmers tekniska högskola, på Saab-Ericsson inom rymd- och försvarsindustrin.

Det senaste har jag senior konsult/konsultchef i två av Christer Olssons bolag, Kandidata och Act to Perform, främst i uppdrag kring personbedömning, grupp- och ledarutveckling i flera andra branscher. Idag är jag egenföretagare i Beech Tree AB för min kreativitets skull och med spännande samarbeten där jag tillför och bidrar till en bättre värld där fler får chansen att växa, reflektera och vara delaktiga!

Clara Laurent & Anna Nissen – CLAN Communication

Clara Laurent & Anna Nissen – CLAN Communication

Konsulter inom strategisk kommunikation

Det som gör företag ledande idag är deras sätt att kommunicera. När konkurrensen hårdnar och digitaliseringen förändrar spelplanen fullkomligt har varumärket fått en allt större betydelse som ett mer uthålligt konkurrensmedel. Många har börjat inse att framgångsrik varumärkesuppbyggnad tar sin utgångspunkt i den egna organisationen och företag som kan kombinera både internt och externt fokus är betydligt mer lönsamma än de som inte har en tydlig riktning i varumärkesarbetet.

Vi har 20 års erfarenhet från reklambyråvärlden av att utveckla kommunikationsstrategier, ta fram starka koncept och aktivera varumärken. Den utveckling som skett under de här 20 åren har övertygat oss om att en holistisk syn på kommunikationen är avgörande idag. Det gäller att kunna omsätta företagets mission, vision och kärnvärden till kommunikation som är sann, relevant och engagerande för både kunder och medarbetare. Hos de företag som lyckas allra bäst idag speglas företagets värderingar direkt mot de värden som kunderna betalar för.

Vi jobbar tillsammans med Culture Academy i deras unika modell – Culture Journey. Vad ett varumärke står för i mottagarens medvetande beror på vilka associationer det väcker till liv. Ett varumärke är vad människor förväntar sig att det skall vara. Det omfattar såväl upplevelsen av tjänster och produkter som företagskulturen.

I Culture Check tar vi avstamp i hur kunder och medarbetare verkligen upplever varumärkets löfte, erbjudande och företagskultur. Vi hjälper till att identifiera ett nuläge med tydliga problemformuleringar och utmaningar samt klargör kvalitativa och kvantitativa mål på kort och på lång sikt.

Utifrån slutsatserna i Culture Check hjälper vi till att ta fram en Culture Strategy. I strategin definieras kommunikativa målsättningar avseende målgruppers kunskap, attityder och beteenden samt hur dessa kan uppnås. För att åstadkomma detta behöver vi ta fram ett starkt koncept, ett Culture Concept, som förmedlar och paketerar företagskulturens värdegrund, vision och löfte. Ett koncept som all kommunikation kan utgå ifrån och som kommer att bära och bygga företagskulturen framåt.

Vi jobbar med kreativa workshops för effektiv kunskapsöverföring, delaktighet och engagemang. Vår leverans är ett starkt koncept bestående av manifest, huvudbudskap, tonalitet och manér som ger er en tydlig utgångspunkt för att aktivera er kommunikation internt och externt. Ni blir en bättre beställare och kan prioritera bland kommunikationsinsatser för att nå era mål. I nästa steg kan vi också vid behov hjälpa till att ta fram konkreta aktiviteter som stärker företagskulturen och varumärket.

Exempel på kunder vi har jobbat med är Samsung, LG, Scandic, AMF Fastigheter, MSAB, Delphi och Viktklubb (Schibstedt).

Fredrik Önrup

Fredrik Önrup

Utvecklingskonsult

Föreläsning inom Revenue Management för Culture Academy
Revenue Management innebär att sälja rätt produkt, till rätt pris, till rätt kund, vid rätt tillfälle och i rätt kanal, där målet är att öka verksamhetens lönsamhet. En del tillämpar idag någon form av Revenue Management med exempelvis differentierad prissättning, men utan att egentligen ha några kalkyler och statistik som grund för sina strategier. Ett av målen med föreläsningen är därför att göra teori av det praktiska. Historiskt sett har besöksnäringen utgått från ett kostnadsperspektiv när det gäller utbud och prissättning, men har inte alltid tagit hänsyn till marknadskrafterna. Med hjälp av teorierna bakom Revenue Management har det utvecklats ett nytt synsätt där man kan ta kontroll över efterfrågan och prissättning i syfte att optimera intäkterna för maximal lönsamhet.

 

 

Jens Hector

Jens Hector

Utvecklingskonsult

Jens började sin ”konsultresa” våren -99 då han gick ihop med Christer Olsson. Under alla dessa år och i alla dessa möten med människor, har han burit med sig en frågeställning om VARFÖR saker och ting är som det är, ex. varför vissa når resultat med en större lätthet än andra trots att de yttre omständigheterna är likvärdiga, varför vi når ökad effekt ihop med vissa människor och inte med andra, varför vissa får människor med sig -där andra får människor emot sig. Den genuina nyfikenhet Jens har i möten med grupper och individer gör att han idag har klart intressanta reflektioner och svar på dessa frågor, som han gärna delar med sig till andra. Han beskrivs ofta som Äkta, Lyhörd, Enkel, Energisk och Inspirerande.

”jag vill gärna att människor jag möter skall känna sig Förstådda, Bekräftade, Utmanade och Inspirerade”

Idag har han uppdrag i en rad olika branscher exempelvis: bank o finans, Hotell, Dagligvaruhandel, industri och teknik, IT, Hälsovård, Bygg, Teknisk konsultation m.m.

Målgrupper:

Ledningsgrupper, Ledare och chefer, Next generation, Medansvariga (medarbetare), Försäljnings organisationer, Service personal m.m.

Verktyg Jens använder för att nå resultat:

EQi

SDI

Wallbreaker

Bridgebuilder

Image Insight

Förändringens fyra rum

Öppna fönster

Metoder:

Föreläsning

Process inriktat (grupp/individ)

Workshop (för upp till 800 personer)

Individuell utveckling/återkoppling

Ex. på uppdrag:

Ledarutveckling

Förändringsledarskap

Grupputveckling.

Kultur*Struktur=Operationell effektivitet

IQ*EQ*Kcal=resultat

Inspiration/Motivation/Engagemang

Sälj o Service utveckling

 

Magnus Helgesson

Magnus Helgesson

Utvecklingskonsult

Entreprenören
Sveriges yngsta företagare 1982, då Magnus endast 12 år gammal startade sitt första företag. 1993 startade Magnus, Ulf Haggren och Leif Olsson första restaurangen i det som sedan skulle bli en av Sveriges största restaurangkedjor.

Idag 2013 omsätter samtliga Harrys över 700 miljoner kronor och sysselsätter över 1000 personer. Men resan startade redan 1982. Affärsidén i Magnus första företag bestod av att leta frimärken i containrar som sedan såldes vidare.

När man rotar i containrar hela dagarna hittar men ett och annat och en sak som fanns väldigt ofta var kaffesump. Problemet var egentligen att kaffesumpen ofta förstörde breven och frimärkena men det visade sig snart finnas en lösning. Magnus erbjöd sig att köpa kaffe till företaget mot att han fick breven direkt, utan sump på.

Idén var klockren och bara ett kort tag efteråt hade Magnus köpt kaffe för 6 340 kr och sålt frimärken för 86 400 kr.
Det var den första affären i Magnus karriär.

I Magnus bästsäljande e-bok ”Vägen till månen – 0 till 700 miljoner” kan du läsa hela historien om Magnus resa fram till idag.

Vill du höra Magnus berätta personligen om sin inspirerande bakgrund, synen på företagande och ledarskap kan du anlita honom som föreläsare.

Såväl livsvisdom och unika tankesätt som underhållande anekdoter utlovas!

Köp Magnus andra bästsäljande e-bok och framgångsverktyg ”Framgång Lämnar Spår” här.

Stina Palmqvist

Stina Palmqvist

Utvecklingskonsult

Mitt mål är att genom tillit skapa mätbar och meningsfull verksamhet som utvecklas. Jag vill arbeta tillsammans och inte parallellt för att uppnå våra mål och drömmar i de organisationer som jag verkar.

Effekten av mitt arbete är gemensamt ansvar och konkreta, handfasta mål samt kultur där vi stöttar och vågar ta konflikter när de behövs. Jag älskar att arbeta med modiga människor som vågar sikta högt och inser att vi gör det bäst tillsammans för de kunder som vi vill arbeta med. Utmanar och lyfter kundperspektiv ofta och gärna!

Född och uppvuxen i Göteborg. Bott och studerat i Canada och Frankrike. Jag faciliterar och är certified coach, fd vd och rektor vid IBS, drivit strategiska brandingprojekt i olika branscher både i Sverige och internationellt, managementkonsult, executive coach och talar 3 språk flytande. Stina Coachar bla på uppdrag av Handelshögskolan i Stockholm vid Executive MBA programmet och designar lärande och grupputveckling. Några av de kunder som jag arbetat med PEAB, Nordstan Shoppingcenter, Danske Bank mfl.

Hjärteprojekt är Star for Life som arbetar med att stärka ungdomars drömmar genom bl a motivationslyftet i Sverige.

Unn Berry

Unn Berry

Utvecklingskonsult

Unn Berry har jobbat med människor på olika sätt genom hela sitt yrkesliv och har ett brinnande intresse för utveckling av människor!

Att hjälpa företag att stärka sin servicekultur genom att utveckla såväl medarbetare som ledare är Unns expertisområde. Unn jobbar också ofta med att utbilda och utveckla interna instruktörer och handledare inom grundläggande pedagogik och presentationsteknik.

Hon är certifierad coach samt certifierad på Pussel DISC, SDI och Situationsanpassat Ledarskap.

Unns rötter är i resebranschen där hon arbetat såväl ute på fältet som reseledare, servicechef och flygvärdinna som på huvudkontoret som account manager och projektledare.

Hon började arbeta med utbildningar på heltid 2005 och har sedan dess utvecklat människor i en rad olika branscher, exempelvis transport-industrin, nöjesindustrin, telekom, bank&finans samt fackliga organisationer bara för att nämna några…

Hon har tidigare arbetat på konsultföretag som Mercuri International och SJ Service Academy. Sedan 2014 äger och driver hon utbildnings-företaget B Unlimited Consulting som 2016 ombildades till
B Unlimited Consulting AB.