MÖTESTEKNIK

Ett möte bör alltid leda till ett resultat, därför behöver du kunna leda dina möten strukturerat och med ett tydligt mål. Denna utbildning ger dig verktyg för att kunna göra just det.

Delar av Innehållet:

  • Generella regler för ett effektivt möte
  • Grunder för möten och mötesdeltagare
  • Kallelse, agenda och protokoll
  • Hur skapar jag delaktighet hos mötesdeltagarna?
  • Hur tar jag initiativ i mötet?
  • Uppföljning