Det som gör företag ledande idag är vårt sätt att samarbeta och kunskapen om det vi gör. Vi måste arbeta tillsammans – inte bara samtidigt. Verksamhetens framgång vilar i händerna på våra medarbetare. Det är våra vanor och beteenden vi ser på sista raden! Att skapa en passionerad högpresterande företagskultur handlar om att levandegöra affärsstrategin och värdegrunden. Varje medarbetare måste förstå vad företaget står för och vilken känsla som ska förmedlas – både i det verkliga och i det digitala mötet.

Vill ni veta hur ni kan koppla er värdegrund till resultatet?

Kontakta mig så berättar jag mer om hur jag tillsammans med vårt fantastiska team kan hjälpa er.

Linda Hammarstrand


Linda Hammarstrand

Linda är en mycket anlitad föreläsare inom ämnen som ”Konsten att skapa och driva en Prestationskultur” och ”Så här kopplar ni värdegrunden till resultatet”. Linda har 20 års erfarenhet av kommunikation, HR och utbildning inom Stena sfären. Hennes senaste uppdrag var att levandegöra Stenas affärsfilosofi och värdegrund för 22 000 medarbetare världen över på direkt uppdrag av Stenas ägare, Dan Sten Olsson. Sedan två år tillbaka har Linda varit Director of Passion och en del av Clarion Hotels ledningsgrupp. Hon har ansvarat för företagskulturen och för att göra Clarion Hotel till Nordens mest attraktiva arbetsgivare. Idag driver hon Culture Academy AB som erbjuder föreläsningar och utbildningar.