DISC-TEORIN

 

DISC-teorin ger oss kännedom om våra fyra olika grundbeteenden. Vi människor upplevs olika och vi  får vår energi av olika saker beroende på vilken beteendeprofil vi har.

DISA/DISC är ett så kallat självskattningsverktyg, en analys som endast visar beteenden – det är inte ett personlighetstest.

Det är Jung & Marstons psykologiska studier som ligger till grund för modellen.

IPU äger licensen för modellen i Sverige.

De fyra färgerna kan inte på något vis beskriva en person i sin helhet men igenkänningen är slående.

-Är du en analytisk, drivande, inspirerande eller en stödjande person? Ja, vi har lite av allt i oss men en sak är säker – vi har vårt grundbeteende i en av färgerna.

Föreläsningen bjuder på en underhållande genomgång som hjälper oss att bygga team, utveckla ledarskapet och förbättra vår kommunikation. Bland våra kunder finns allt ifrån små team, stora bolag och offentlig förvaltning.

Vilken färg har du och vilken färg har de andra?

Du får många bra tips på hur du och dina medarbetare kan bli ännu bättre på att samarbeta och möta era kunder på ett träffsäkert sätt!

Denna föreläsningen skräddarsys efter antal deltagare och önskemål. Vi kan rikta utbildningen mot:

-Försäljning

-Ledarskap

-Teambuilding

-Kommunikation

Vi kan Disc’a upp till 120 personer samtidigt.