PRESENTATIONSTEKNIK

Att ha förmågan att presentera en idé eller göra en dragning tydlig inför åhörare kan vara helt avgörande för om du ska uppfattas som trovärdig. I denna utbildning fokuserar vi på att utveckla din förmåga att framföra budskap på ett övertygande och trovärdigt sätt.

Innehåll

 • Framgångsrik kommunikation
 • Grunder presentationsteknik
 • Olika reaktionsmönster hos åhörare vid både positiv och negativ konfrontering
 • Hantera invändningar och synpunkter konstruktivt
 • Hur hanterar jag min nervositet
 • Olika personlighetstyper och hur du hanterar dessa
 • Hantera svåra situationer och svåra åhörare på ett konstruktivt sätt
 • Samtalsstrategier
 • Krav på talare och presentatörer – vilka förväntningar finns hos en publik
 • Metoder för planering, förberedelser och upplägg av presentationer
 • Hur nyttja manus och bilder som stöd och verktyg
 • Hjälpmedel för presentation – välj rätt hjälpmedel för att få största effekt
 • Grunder i pedagogik
 • Vad påverkar åhörarens intresse
 • Hur undvika de vanligaste fallgroparna vid muntliga presentationer
 • Skapa kontakt och aktivera åhörarna på ett inspirerande sätt
 • Vad påverkar åhörarens intresse
 • Egna presentationer med personlig återkoppling