Det som gör företag ledande idag är vårt sätt att samarbeta och kunskapen om det vi gör. Vi måste arbeta tillsammans och inte bara samtidigt. Verksamhetens framgång vilar helt i händerna på våra medarbetare. Det är våra vanor och beteenden som syns på sista raden!

Att skapa en högpresterande företagskultur handlar om att levandegöra affärsstrategi och värdegrund så att varje medarbetare, från ledning till yttersta kundkontakt, vet exakt vad företaget står för, hur saker ska göras och vilken känsla vi ska förmedla, både i det verkliga och i det digitala mötet.

Vill du veta hur ni kan koppla er värdegrund till resultat? Kontakta gärna oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er.

Några ord om oss från våra kunder

“Vi på Stureplansgruppen har under våren haft en stor utbildningssatsning för våra mellanchefer. Personalen har fått möjlighet att ta del av Fia Westerbergs kunskaper inom ledarskap, vilket varit väldigt uppskattat. Fia har på ett engagerat och levande sätt tagit sig an våra kursdeltagares vardag. Hon har exemplifierat och delat med sig av konkreta tips och tillvägagångssätt att använda i praktiken, samt gett utrymme för reflektion. Vi är väldigt nöjda och glada över vårt samarbete och den inspiration vi fått av Fias sätt att driva utbildningen. Fia är en fantastisk kursledare med stor glöd, energi, positivitet och kunskap!”

Åsa Wahlström, HR-chef Stureplansgruppen


”På Marstrands Havshotell är medarbetarna det viktigaste vi har, vår syn på personlig utveckling är att om vi lyckas att motivera och skapa stolthet varje dag hos både ledare och övriga medarbetare så kommer gästnöjdhet, ekonomi och långsiktig framgång automatiskt.

När vi skulle välja partner för vårt nya utvecklingsprogram för alla våra medarbetare så föll valet efter en genomgång av marknaden och rekommendationer på Service Academy Scandinavia med Fia Westerberg i spetsen. Tillsammans har vi tagit fram en 3-årsplan för utveckling både av vårt ledarskap och hur vi arbetar med service, omsorgsförsäljning och passion i vårt dagliga arbete, detta har på kort tid gett fantastiska resultat och vi är bara i början av vår resa!”

Daniel Svensson, VD och alltiallo på Marstrands Havshotell 


“Vill passa på att framföra mitt tack till dig som kursledare. Du har givit mig många nya insikter genom att leda diskussionerna på ett mycket bra sätt. Du har varit bra på att ge intressanta återkopplingar och reflektioner direkt från arbetslivet. Ledarskap handlar väldigt mycket om reflektion och där tyckte jag att du lyckades fånga in många bra och intressanta situationer.

Stort tack för all kunskap!”

John Ringh, Tourist Information Officer, Destination Uppsala AB


“Tack Fia för inspirerande och utvecklande dagar, som ökade både motivationen och merförsäljningen.

Vi ser redan fram emot vår nästa utbildning – det finns få personer jag träffat som kan få  hela personalstyrkan att se framåt med en sådan positiv anda.”

Jan Eriksson, VD Ballbreaker


”GastroMerits kursledare är noga utvalda och tillhör de bästa inom sitt yrke. Därför är vi stolta och trygga i vårt samarbete med Fia Westerberg, som genom sitt engagemang och sin kunskap utbildar inom ledarskap för GastroMerit.”

Rosita Wilsson, Chef GastroMerit


Vi har också jobbat för och med