Att utvecklas är att resa, resan med våra kunder har bara börjat.

Vår önskan är att få utvecklas tillsammans med er under en lång tid.

Företagen vi arbetar med skiljer sig åt, men det gemensamma är förståelsen för att det är medarbetaren som skapar resultatet.

Kontakta gärna oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er med små värdefulla steg i rätt riktning.

Våra Vänner 

 Några ord från våra Vänner

“Vi på Stureplansgruppen har under våren haft en stor utbildningssatsning för våra mellanchefer. Personalen har fått möjlighet att ta del av Fia Westerbergs kunskaper inom ledarskap, vilket varit väldigt uppskattat. Fia har på ett engagerat och levande sätt tagit sig an våra kursdeltagares vardag. Hon har exemplifierat och delat med sig av konkreta tips och tillvägagångssätt att använda i praktiken, samt gett utrymme för reflektion. Vi är väldigt nöjda och glada över vårt samarbete och den inspiration vi fått av Fias sätt att driva utbildningen. Fia är en fantastisk kursledare med stor glöd, energi, positivitet och kunskap!”

Åsa Wahlström, HR-chef Stureplansgruppen


”På Marstrands Havshotell är medarbetarna det viktigaste vi har, vår syn på personlig utveckling är att om vi lyckas att motivera och skapa stolthet varje dag hos både ledare och övriga medarbetare så kommer gästnöjdhet, ekonomi och långsiktig framgång automatiskt.

När vi skulle välja partner för vårt nya utvecklingsprogram för alla våra medarbetare så föll valet efter en genomgång av marknaden och rekommendationer på Service Academy Scandinavia med Fia Westerberg i spetsen. Tillsammans har vi tagit fram en 3-årsplan för utveckling både av vårt ledarskap och hur vi arbetar med service, omsorgsförsäljning och passion i vårt dagliga arbete, detta har på kort tid gett fantastiska resultat och vi är bara i början av vår resa!”

Daniel Svensson, VD och alltiallo på Marstrands Havshotell 


“Vill passa på att framföra mitt tack till dig som kursledare. Du har givit mig många nya insikter genom att leda diskussionerna på ett mycket bra sätt. Du har varit bra på att ge intressanta återkopplingar och reflektioner direkt från arbetslivet. Ledarskap handlar väldigt mycket om reflektion och där tyckte jag att du lyckades fånga in många bra och intressanta situationer.

Stort tack för all kunskap!”

John Ringh, Tourist Information Officer, Destination Uppsala AB


“Tack Fia för inspirerande och utvecklande dagar, som ökade både motivationen och merförsäljningen.

Vi ser redan fram emot vår nästa utbildning – det finns få personer jag träffat som kan få  hela personalstyrkan att se framåt med en sådan positiv anda.”

Jan Eriksson, VD Ballbreaker


”GastroMerits kursledare är noga utvalda och tillhör de bästa inom sitt yrke. Därför är vi stolta och trygga i vårt samarbete med Fia Westerberg, som genom sitt engagemang och sin kunskap utbildar inom ledarskap för GastroMerit.”

Rosita Wilsson, Chef GastroMerit


“Fia Westerberg har hjälpt oss på Elite Hotels of Sweden att forma vårt koncerngemensamma upplägg kring serviceträning som samtliga medarbetare har fått gå och kommer fortsätta göra två gånger per år. Fia har även hjälpt oss att forma upplägget för vår ledarträning Att leda service på Elite Hotels som syftar till att rusta alla chefer med konkreta verktyg för hur de får serviceträningen att bli verklighet i vardagen.

Fia har en otrolig erfarenhet och jag kände mig genast otroligt trygg i vårt samarbete att här fanns erfarenhet jag kunde luta mig mot. Det finns inte en situation bland medarbetare eller ledare som Fia inte har stött på och som hon inte kan guida inom. Fia personifierar kombinationen av tung erfarenhet, energi, vakenhet och humor. Genom klokskap och humor har hon fått oss att skratta och utbrista ”aha!” så många gånger.

Som Talent manager sökte jag en partner som delade mina värderingar om att utveckling är ett långsiktigt arbete som sker över tid och att de smarta och effektivaste verktygen oftast är de enkla och konkreta sådana. Fia har tydligt varit den personen som redan från början har uppmuntrat till och stöttat vårt upplägg med train-the-trainers utbildning. Jag rekommenderar varmt Fia Westerberg och Culture Academy till alla företag, oavsett bransch, som vill höja sin servicenivå och träna alla i bemötande och sälj.”

Bianca, Elite Hotels

 Samarbetspartners

Vi är så glada att presentera vår samarbetspartner inom all vår reklam, annonser, webdesign och mycket annat! Fantastiska Bartley Design ligger även bakom designen på vår fina Hemsida! 

Hälsningar Vännerna på Akademin, Culture Academy


För att göra vår nulägesanalys, steg 1 i vår Culture Journey, använder vi verktyget CHR, Corporate Health Responsibility. Ett unikt verktyg som mäter hur ert företag mår, på alla plan. Detta verktyg är framtaget av Sturebadet Health och vi är så glada över vårt samarbete med dem och deras CHR konsulter.

Hälsningar Vännerna på Akademin, Culture Academy


Studier.se är en oberoende och marknadsledande digital söktjänst för utbildningar och kurser i Sverige.