RETORIK – KONSTEN ATT FÅ ANDRA ATT LYSSNA

Att ha förmågan att presentera en idé eller göra en dragning tydlig inför åhörare kan vara helt avgörande för om du ska uppfattas som trovärdig. I denna utbildning fokuserar vi på att utveckla din förmåga att framföra budskap på ett övertygande och trovärdigt sätt.

Innehåll

 • Framgångsrik kommunikation
 • Grunder presentationsteknik
 • Olika reaktionsmönster hos åhörare vid både positiv och negativ konfrontering
 • Hantera invändningar och synpunkter konstruktivt
 • Hur hanterar jag min nervositet
 • Olika personlighetstyper och hur du hanterar dessa
 • Hantera svåra situationer och svåra åhörare på ett konstruktivt sätt
 • Samtalsstrategier
 • Krav på talare och presentatörer – vilka förväntningar finns hos en publik
 • Metoder för planering, förberedelser och upplägg av presentationer
 • Hur nyttja manus och bilder som stöd och verktyg
 • Hjälpmedel för presentation – välj rätt hjälpmedel för att få största effekt
 • Grunder i pedagogik
 • Vad påverkar åhörarens intresse
 • Hur undvika de vanligaste fallgroparna vid muntliga presentationer
 • Skapa kontakt och aktivera åhörarna på ett inspirerande sätt
 • Vad påverkar åhörarens intresse
 • Egna presentationer med personlig återkoppling