SERVICE SOM KONKURRENSMEDEL

Alla som möter kunder, patienter, gäster eller klienter fungerar som budbärare av bolagets värderingar. Er inställning till varandra, era kunder och leverantörer, kan vara en framgångssaga – eller fullständigt förstöra affärerna! Det är kundernas upplevda känsla av er som syresätter ert varumärke.
Att lyckas vara professionell i varje kundkontakt skapar en unik konkurrensfördel. Ett förtroende, ett bra rykte, skapas av medarbetare som har lyckats eliminera varierande service. De är helt enkelt bra jämt – till och med när allt går åt skogen! Bra service handlar om att bygga förtroende. Om att möta kunden med respekt. Detta kan låta enkelt men då hade denna utbildning aldrig varit fullsatt.

Vad är service för dig? Vilket bemötande krävs för att ge god service? Hur bygger man en stark servicekultur på sitt företag och hur får man med sig alla på tåget?

7 av 10 kunder byter leverantör på grund av dåligt bemötande eller för att någon annan är bättre! Och mycket nöjda kunder spenderar 140% mer för att de gillar er.  Vi är övertygade om att det handlar om tydlighet. Alla medarbetare ska veta vad som förväntas av dem och att det finns en gemensam värdegrund där det beskrivs hur ett möte med en kund, gäst, klient, resenär eller patient förväntas går till. Medarbetarnas attityd i kundmötet kan vara avgörande för ditt företags framgång.

På den här kursen får du lära dig hur du ökar er konkurrenskraft.

 • Vad är service och servicekultur
 • Företagets värdegrund 
 • Från ofta bra till alltid bäst – så får vi får våra kunder att älska oss tillbaka!
 • Så skapar du en tydlig serviceplan – en process till excellent service 
 • Omsorgsförsäljning mot ökat resultat
 • Framgångsfaktorer för professionella kundmöten
 • Framgångsrik kommunikation
 • Kundpsykologi
 • Hur bemöter jag kundklagomål på ett professionellt sätt
 • Gör dina kunder till ambassadörer för ditt varumärke
 • Vilka krav och förväntningar har kunden på mig och företagets service    
 • Träning med personlig återkoppling 
 • Handlingsplan – hur implementerar jag verktygen i det dagliga arbetet för bestående effekt och resultat