VÅR FILOSOFI

Vi sätter alltid dig som individ och ert företag i fokus. Tillsammans skapar vi ett verksamhetsbaserat lärande som hjälper er att reflektera djupare än ni vanligtvis gör – vilka är ni, vad gör ni och varför finns ni?

Vi hämtar exempel från er verksamhet, med konkreta utmaningar för att skapa strategier och verktyg för långsiktig och bestående effekt. Vi hjälper er att arbeta tillsammans – inte bara samtidigt. 


VÅR FILOSOFI

Vi sätter alltid dig som individ och ert företag i fokus. Tillsammans skapar vi ett verksamhetsbaserat lärande som hjälper er att reflektera djupare än ni vanligtvis gör – vilka är ni, vad gör ni och varför finns ni?

Vi hämtar exempel från er verksamhet, med konkreta utmaningar för att skapa strategier och verktyg för långsiktig och bestående effekt. Vi hjälper att arbeta tillsammans – inte bara samtidigt. 

FRAMGÅNGSRIK KOMMUNIKATION

Bra kommunikation är nyckeln till framgång och anses viktigare än någonsin av såväl chefer som medarbetare. 

För att lyckas bra med sin kommunikation krävs både kunskap och en emotionell förmåga. Och inte minst om tajming.

En bra dialog handlar till stor del om att lyssna – och sedan göra sig förstådd. Om att möta dina kollegor och kunder med förtroende och respekt. Ditt sätt att kommunicera, din lust och din förmåga att styra dialogen är viktiga faktorer för att lyckas.

Att som ledare ha förmågan och kunskapen om att välja rätt strategi för rätt situation är avgörande för om du ska bli en framgångsrik ledare över tid.

Om utbildningen

En av dina viktigaste uppgifter som ledare är att driva en operativ verksamhet – affärsmässigt och effektivt. Som ledare ska du också organisera, leda medarbetare, sätta upp mål och möjliggöra effektiviteten i teamet. Genom ditt ledarskap kan du motivera, engagera och utveckla medarbetare att prestera bättre och på så sätt nå de önskade resultaten. Att vara ledare är ett konstverk.

Denna kurs hjälper dig att bli en bättre ledare genom att öka din självinsikt. Du kommer att få göra en DISC-analys för att lära dig mer om ditt eget beteende – om hur du upplevs och vad du drivs av. Vem är du och vem är de andra?

DISC-analysen hjälper dig att

 • Tydligare kunna förstå olika människors behov, deras styrkor och svagheter.
 • Förstå vad driver andra personer? Varför upplevs samma situation på olika sätt?
 • Att kunna utveckla ditt sätt att möta andra och göra bättre affärer.
 • Att visa hur olika beteenden gör teamet komplett så att ni når era mål!
 • Skapa självinsikt – Vad driver mig? Varför får jag inte vissa saker gjorda? Hur uppfattas jag av andra personer?

Det enda som är bestående i en verksamhet är att det sker förändringar. Förutsättningar ändras hela tiden och påverkar din verksamhet – förändringar är ett normaltillstånd!

För att vara framgångsrik som ledare vid förändringsarbete krävs det struktur, tydliga mål samt att medarbetarna betraktar dig som en tydlig och kompetent ledare.

Att leda i förändring är ett hantverk och du kommer behöva situationsanpassa ditt ledarskap.

Om utbildningen

Hur lyckas du med framgångsrik förändring?

 • Skapa en emotionell vision om en bättre framtid
 • Förändringsprocessen
 • Förankra förändringen i företagskulturen
 • Förståelse för de mänskliga reaktioner vid förändringar
 • Skapa en upplevd nödvändighet
 • Hur du implementerar jag-förändringen i det dagliga arbetet
 • Sätt upp SMARTA mål
 • Hur får jag alla med mig på förändringsresan
 • Bilda en stark styrgrupp för att leda förändringen till en förbättring
 • Ge anställda ansvar och befogenheter att agera och avlägsna organisatoriska hinder
 • Satsa på kortsiktiga segrar genom feedback och uppföljning
 • Förankra vinsterna och fortsätt med förändringsarbetet
 • Träning med personlig återkoppling

ATT SKAPA EN PRESTATIONSKULTUR

Vad kännetecknar riktigt bra service hos er? Och vilka beteenden premierar ni för att få detta att hända?

Att svarsvariationer är vanligt på vad bra service är känns inte konstigt. Service är ju en upplevelse. Det som känns konstigt är när företag inte kommunicerat ut, och tränat på, hur de vill upplevas!

– Idag tyder all forskning på att serviceupplevelsen är avgörande för företags överlevnad. Vi vill göra affärer, och arbeta för, människor som bekräftar oss och har en image som vi kan identifiera oss med! Service strategin måste därför vara välförankrad i alla medarbetare. Först när de kan beskriva hur ni ska upplevas och vad det innebär i samtalet, i mejlet och i mötet med era kunder och medarbetare har ni lyckats skapa en stark prestationskultur. En kultur där människor arbetar tillsammans och inte bara samtidigt.

Att arbeta i ett värdegrundsbaserat företag innebär inte att vi cementerar ett arbetssätt – det innebär att vi ger vår medarbetare verktyg som gör det lätt att ta beslut. Ledarens roll är avgörande och företagets framgång. Den här utbildningen ger er de verktyg och metoder ni behöver för att lyckas.

 • Vad är företagets övergripande affärsidé?
 • Vad kännetecknar en bra serviceupplevelse?
 • Hur skapar vi en servicekultur som gör oss unika?
 • Vilken attityd och vilket beteende är en förutsättning för bra service?
 • Grundläggande plattform för att utveckla en servicekultur
 • Chefens roll vid övergripande företagsinsatser
 • Värderingar och principer – vad styr utvecklingen mot en servicekultur
 • Spelregler – tydliga och uttalade spelregler för god service
 • Förhållningssätt – vilka förväntningar har kunden på service
 • Strategi för hur man genomför övergripande företagsinsatser
 • Arbetsmetodik – hur organiserar och arbetar man långsiktigt
 • Verktyg och metoder för att lyckas med en långsiktig utveckling
 • Motivation och behov – hur skapa motivation och engagemang effektivt
 • Fördjupning i mänskligt beteende vid förändringar
 • Träning med personlig återkoppling

Att ha förmågan att presentera en idé eller göra en dragning tydlig inför åhörare kan vara helt avgörande för om du ska uppfattas som trovärdig. I denna utbildning fokuserar vi på att utveckla din förmåga att framföra budskap på ett övertygande och trovärdigt sätt.

Innehåll

 • Framgångsrik kommunikation
 • Grunder presentationsteknik
 • Olika reaktionsmönster hos åhörare vid både positiv och negativ konfrontering
 • Hantera invändningar och synpunkter konstruktivt
 • Hur hanterar jag min nervositet
 • Olika personlighetstyper och hur du hanterar dessa
 • Hantera svåra situationer och svåra åhörare på ett konstruktivt sätt
 • Samtalsstrategier
 • Krav på talare och presentatörer – vilka förväntningar finns hos en publik
 • Metoder för planering, förberedelser och upplägg av presentationer
 • Hur nyttja manus och bilder som stöd och verktyg
 • Hjälpmedel för presentation – välj rätt hjälpmedel för att få största effekt
 • Grunder i pedagogik
 • Vad påverkar åhörarens intresse
 • Hur undvika de vanligaste fallgroparna vid muntliga presentationer
 • Skapa kontakt och aktivera åhörarna på ett inspirerande sätt
 • Vad påverkar åhörarens intresse
 • Egna presentationer med personlig återkoppling

Målsättningen med utbildningen i affärsmannaskap är att du ska bli mer professionell och trygg som ledare.

Effekten av utbildningen blir mer engagerade och effektiva medarbetare vilket skapar ökad lönsamhet med fler nöjda kunder som följd.

Affärsmannaskap innefattar ekonomi, rekrytering, presentationsteknik och mötesteknik. Det är med andra ord själva grunden till framgång för ditt företag. 

Målgrupp: Ledare och styrelsemedlemmar

Att kunna attrahera rätt medarbetare är en av de absolut viktigaste frågorna för företag i dag. Men hur vet man vad som gör företaget attraktivt? Och hur behåller och utvecklar vi medarbetarna så att dom väljer att stanna i vårt företag – och blir företagets ambassadörer?

Innehåll

 • Hur blir jag en attraktiv arbetsgivare
 • Mitt ansvar som arbetsgivare
 • Vad är företagets övergripande uppdrag och vad är visionen
 • Vad är service och servicekultur
 • Attrahera
 • Rekrytera
 • Introducera
 • Utveckla och behålla
 • Exit
 • Utveckling genom konstruktiv feedback
 • Verktyg och metoder för att lyckas med långsiktig utveckling
 • Träning med personlig återkoppling

VI UTMANAR DIG OCH DIN ORGANISATION

The Challenge är namnet på vår ledarskapsutbildning som ska rusta er med ett attraktivt ledarskap för framtiden.

Målet med utbildningen är att du ska växa i din ledarroll där du är i dag. Resultatet av utbildningen mäts genom förbättringarna på medarbetarundersökningen. Du och ditt team ska prestera och må ännu bättre.

Ett extra högt värde får ni om ni kommer några stycken från ert företag exempelvis hela eller delar av ledningsgruppen.

 

NÄSTA ÖPPNA 3 DAGARS CHALLENGE PROGRAM: 21- 22 oktober och 11 november 2019

UTBILDARE: Linda Hammarstrand och Jens Hector

PRIS: 14 900 kr exkl. moms

Kontakta Linda Hammarstrand eller Jens Hector om ni vill veta mer om kursen och få ett mer detaljerat kursprogram.

Linda Hammarstrand
+46 707 17 70 30
linda@cultureacademy.se

Jens Hector
+46 703 51 51 89

jens.hector@ignitionconsulting.se

 

 

 

 

Alla som möter kunder, patienter, gäster eller klienter fungerar som budbärare av bolagets värderingar. Er inställning till varandra, era kunder och leverantörer, kan vara en framgångssaga – eller fullständigt förstöra affärerna! Det är kundernas upplevda känsla av er som syresätter ert varumärke.
Att lyckas vara professionell i varje kundkontakt skapar en unik konkurrensfördel. Ett förtroende, ett bra rykte, skapas av medarbetare som har lyckats eliminera varierande service. De är helt enkelt bra jämt – till och med när allt går åt skogen! Bra service handlar om att bygga förtroende. Om att möta kunden med respekt. Detta kan låta enkelt men då hade denna utbildning aldrig varit fullsatt.

På den här kursen får du lära dig hur du ökar er konkurrenskraft.

 • Vad är service och servicekultur
 • Företagets värdegrund
 • Från ofta bra till alltid bäst – så får vi får våra kunder att älska oss tillbaka!
 • Så skapar du en tydlig serviceplan – en process till excellent service
 • Omsorgsförsäljning mot ökat resultat
 • Framgångsfaktorer för professionella kundmöten
 • Framgångsrik kommunikation
 • Kundpsykologi
 • Hur bemöter jag kundklagomål på ett professionellt sätt
 • Gör dina kunder till ambassadörer för ditt varumärke
 • Vilka krav och förväntningar har kunden på mig och företagets service
 • Träning med personlig återkoppling
 • Handlingsplan – hur implementerar jag verktygen i det dagliga arbetet för bestående effekt och resultat

Har ni egna medarbetare som skulle vara lämpade att sköta utbildningen och utvecklingen internt? Då kan vi hjälpa dem att lyckas!

Genom en så kallad “Train the Trainer”ger vi dessa personer en utbildning i kommunikation, pedagogik och presentationsteknik för just den utbildning de sedan ska genomföra i företaget.

Vi utbildar “block för block”och ger tips och råd för hur dessa ska genomföras för att få bästa resultat. Varje “block” ska sedan godkänt av oss genom en “uppkörning” –  allt för att säkerställa en hög kvalité.

DISC-teorin ger oss kännedom om våra fyra olika grundbeteenden. Vi människor upplevs olika och vi  får vår energi av olika saker beroende på vilken beteendeprofil vi har.

-Är du en analytisk, drivande, inspirerande eller en stödjande person? Ja, vi har lite av allt i oss men en sak är säker – vi har vårt grundbeteende i en av färgerna.

Föreläsningen bjuder på en underhållande genomgång som hjälper oss att bygga team, utveckla ledarskapet och förbättra vår kommunikation. Bland våra kunder finns allt ifrån små team, stora bolag och offentlig förvaltning.

Vilken färg har du och vilken färg har de andra?

Du får många bra tips på hur du och dina medarbetare kan bli ännu bättre på att samarbeta och möta era kunder på ett träffsäkert sätt!

Denna föreläsningen skräddarsys efter antal deltagare och önskemål. Vi kan rikta utbildningen mot:

-Försäljning

-Ledarskap

-Teambuilding

-Kommunikation

Vi kan Disc’a upp till 120 personer samtidigt.