VÅR PEDAGOGIK

Våra Team members ställer alltid dig som individ och företag i fokus. Tillsammans skapar vi ett upplevelsebaserat lärande som hjälper dig att reflektera djupare än du vanligtvis gör.

Under utbildningen jobbar du med självupplevda situationer från din egen verksamhet och dina egna utmaningar för att direkt efter utbildningen kunna applicera dessa strategier och verktyg i ditt företag för långsiktig och bestående effekt.

Vad är service för dig? Vilket bemötande krävs för att ge god service? Hur bygger man en stark servicekultur på sitt företag och hur får man med sig alla på tåget?

7 av 10 kunder byter leverantör på grund av dåligt bemötande eller för att någon annan är bättre! Och mycket nöjda kunder spenderar 140% mer för att de gillar er.  Vi är övertygade om att det handlar om tydlighet. Alla medarbetare ska veta vad som förväntas av dem och att det finns en gemensam värdegrund där det beskrivs hur ett möte med en kund, gäst, klient, resenär eller patient förväntas går till. Medarbetarnas attityd i kundmötet kan vara avgörande för ditt företags framgång.

VÅGAR DU CHANSA?

Du får oftast bara en chans. Därför behövs en tydlig serviceplan!