Culture Journey

Vi leder er mot visionen genom att ta små värdefulla steg i rätt riktning. Det handlar om att hitta och levandegöra de fokusområden som stärker ert varumärke mest. Vi kallar modellen ”The Culture Journey” – en unik modell som är väl beprövad på stora organisationer med mycket goda resultat. Att försäljningen ökar är riktigt roligt – men att få uppleva medarbetarnas stolthet över att få vara delaktiga är fantastiskt. Medarbetare som känner sig värdefulla kan nå vilka mål som helst!

Culture Check

Nulägesanalys

Ett lyckat samarbete börjar med att ta reda på var ni befinner er och vart ni är på väg. Det kan liknas vid en orientering – när vi vet var vi är kan vi sätta kurs mot mål. Analysen ger oss kännedom om hur medarbetarna mår, hur lojala kunderna är och vilken kunskap ni har om det ni gör. 

Culture Strategy

Vi skapar en struktur i kulturen

Ett starkt varumärke byggs inifrån via företagskulturen. Affärsfilosofin och värdegrunden måste genomsyra allt ni gör. Vi hittar ett sätt att arbeta tillsammans och inte bara samtidigt. En bra kulturstrategi gör bolaget attraktivt och tydligt. 

Culture Activities

Allt börjar med små steg i rätt riktning

Vi hjälper er med små värdefulla steg i rätt riktning – eller med att skapa en Akademi. Med hjälp av olika aktiviteter gör vi er tydliga, synliga och vi förser er med den kompetens som krävs för att förbättra er konkurrenskraft och ert resultat.

Tror du också på att ert resultat är summan av ert interna samarbete?
Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er att hitta er framgångsformel.